LeerKracht

Je kunt met mij contact opnemen voor kleine en grote vragen die je hebt over je kind met een leerprobleem. Dat kunnen kinderen zijn die boven óf onder de maat presteren. Als je kind zich verveelt op school omdat het leren hem heel gemakkelijk af gaat bijvoorbeeld. Of als je kind het op school niet lijkt te kunnen bijbenen. Dan kan ik je meer inzicht geven in de leerproblematiek van je kind en je praktische handvatten geven.

Totaalbeeld van je kind

Ik kijk naar hoe je kind informatie verwerkt binnen zijn leefwereld, dus zowel thuis als op school. Daarvoor praat ik eerst met jou als ouder om een idee te vormen over wat er mogelijk aan de hand is. Daarna ga ik verdere informatie verzamelen door bijvoorbeeld psychologisch onderzoek te doen, te praten met school of eerdere onderzoeksgegevens te bekijken. In het psychologisch onderzoek staat de manier waarop je kind informatie verwerkt centraal. Alle functiegebieden van de hersenen worden dan ook in kaart gebracht. Hierbij kun je denken aan aspecten als de intellectuele vermogens, concentratie, geheugen, taal en motoriek. Dat maakt het beeld van je kind compleet. Afhankelijk van de vraag zal dit meer of minder uitgebreid gebeuren.

Ik geloof niet in het meteen opplakken van labels of diagnoses. Daar help je vaak een kind niet verder mee en het biedt ook niet altijd een oplossing voor het probleem waar je mee zit. Het belangrijkste is dat je als ouders een goed en volledig beeld hebt van hoe je kind functioneert en welke aspecten daarop van invloed zijn. Dan kun je als ouder begrijpen wat er gebeurt en kunnen we samen op zoek gaan naar de beste manier om je kind te helpen.

Traumabehandeling via EMDR

Als kinderen last hebben van een nare gebeurtenis en hun gedrag aanpassen (iets vermijden of heel spannend vinden) kan ik ook helpen. Bijvoorbeeld bij angst voor honden of angst voor bloedprikken, ziekenhuisopnames of bij faalangst. Dit kunnen ook gebeurtenissen zijn die al op jonge leeftijd hebben plaatsgevonden, soms al in de babytijd. Belangrijk is dat we samen kijken of er een relatie bestaat tussen de klachten die je kind nu laat zien en de nare gebeurtenis. Als die relatie er is en het gaat om enkelvoudige, veelal eenmalige gebeurtenissen, kan ik verder helpen. De klachten klaren vaak relatief snel op, gemiddeld zijn 3 tot 5 sessies voldoende. Als er sprake is van complexere, meervoudige gebeurtenissen gaan we samen op zoek naar een therapeut die daarin gespecialiseerd is.

Ik pas EMDR toe: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij deze vorm van therapie vertelt of tekent je kind de herinnering aan een nare gebeurtenis. Tegelijkertijd leid ik je kind af met handbewegingen of geluiden. Dit geeft een andere emotionele lading aan de herinnering, waardoor je kind die beter kan verwerken. Daardoor nemen de spanningsklachten af. Met deze methode kan ik je kind ook helpen om toekomstige, gelijksoortige situaties goed aan te kunnen. Wil je hier meer over weten kijk dan op de site www.emdr.nl. Daar staan de mogelijkheden goed uitgelegd, ondersteund door filmpjes.